Mjesečne arhive: prosinac 2015

Početna/2015/prosinac

Proširili smo i upotpunili skrb o zdravlju žene

Priključenjem dr. Nera Marinovića našem timu, proširili smo i upotpunili skrb o zdravlju žene i na nadzor dojke. Osim ultrazvučne dijagnostike, u slučaju potrebe izvode se i punkcije nađenih promjena zbog citološke dijagnostike. Analiza dobivenog punktata se radi u suradnom laboratoriju Klinike za citologiju - KBC Rijeka, koji spada u jedne od vodećih ustanova za [...]