Poliklinika Šparac uređenje i tehnologija u ordinaciji

Slika uređenja i prikaz tehnologija koje se koriste u ginekološkoj poliklinici šparac