Poliklinika Šparac uređenje i tehnologija

Slika uređenja i prikaz tehnologija koje se koriste u ginekološkoj poliklinici šparac