Prema najnovijim preporukama navedenog društva (American College of Obstetricians and Gynecologists – ACOG) koje su objavljene 26.lipnja o.g. vrlo bitna uloga ginekologa i opstetričara kako u SAD-u tako i čitavom razvijenom svijetu, leži u informiranju pacijenata i njihovih roditelja o značaju cijepljenja protiv humanog papilom virusa (HPV).

„Stupanj trenutačne procijepljenosti populacije je neprihvatljivo nizak“, kako navode, te se pokazalo da preporuka i stav nadležnog liječnika ima izuzetno važnu ulogu u procesu odlučivanja o pristupanju programu cijepljenja kod pacijenata i njihovih roditelja.

U svojim preporukama također navode i pozitivne učinke najnovijeg 9-valentnog cjepiva (Gardasil 9), koji je dostupan na američkom tržištu od prosinca 2014.g. Ovo novo cjepivo, štiti od već poznate 4 vrste podtipova HPV-a (6,11,16 i 18) kao i dosadašnje 4-valentno cjepivo, ali mu je dodana zaštita i od još 5 novih podtipova (31,33,45,52 i 58). Prema dostupnim rezultatima, pouzdanost novog cjepiva za „stara“ 4 podtipa je u više od 99% slučajeva, a za nove podtipove je učinkovita u 96,7% slučajeva.

Za SAD podatci pokazuju da je oko 50% djevojčica u dobi između 13 i 17 godina primilo jednu dozu cjepiva a 33% je primilo sve tri doze. Prema navedenim preporukama to je nedozvoljivo nisko. Na žalost rezultati u Hrvatskoj su višestruko lošiji od spomenutih i kreću se tek u kategorijama jednoznamenkastih brojki.

Trenutačni stav nadležnog društva je da osobe koje su primile „staro“ 4-valentno cjepivo nemaju nikakvu potrebu za cijepljenjem novim 9-valentnim cjepivom, no nadopunjavanje već primljene prve doze starog cjepiva sa drugom i trećom dozom novog cjepiva je svakako preporučljivo. Sigurnost 9-valentnog cjepiva je jednaka 4-valentnom osim što je nešto povećan postotak pojave lokalnog crvenila i otekline na mjestu aplikacije lijeka. Nakon apliciranih 60 miljuna doza kako navode, ne postoje podatci o ozbiljnim komplikacijama niti neželjenim učincima navedenog lijeka. Posve je jasno da u slučajevima preosjetljivosti na bilo koju komponentu cjepiva kao što je to i kod svih ostalih lijekova, treba izbjegavati aplikaciju lijeka.

Američki Centar za prevenciju i kontrolu bolesti (CDC) procijenjuje da bi procijepljenost od barem 80% navedene populacije spriječila nastanak novih 53 000 slučajeva raka vrata maternice tijekom njihovog životnog vijeka.