Cjenik za ginekologiju i vrste plaćanja

Ugovorne zdravstvene osiguravajuće kuće:

U našoj ustanovi osim plaćanja u gotovini, uplatu možete izvršiti i sa kreditnim odnosno debitnim karticama

(Amex, Mastercard, Visa, Visa electron, JCB, Diners, Maestro).

Broj Vrsta usluge Gotovina Kartice
1  Ginekološki ili UZV pregled 200 kn 210 kn
2  Ginekološki pregled + PAPA test 300 kn 315 kn
3  Ginekološki i UZV pregled 300 kn 310 kn
4  Ginekološki, UZV pregled i PAPA test 400 kn 420 kn
5  UZV color dopler pregled 300 kn 315 kn
6  3D/4D ultrazvučni pregled 500 kn 525 kn
7  Trudnički pregled+UZV 250 kn 265 kn
8  „Anomaly scan“ UZV pregled 500 kn 525 kn
9  UZV folikulometrija 100 kn 105 kn
10  Uzimanje i mikrobiološka obrada cervikalnih obrisaka 600 kn 630 kn
11  Uzimanje i obrada cervikalnog obriska na HPV 500 kn 525 kn
12  Postavljanje bakrenog IUU (uključen uložak) 500 kn 525 kn
13  Postavljanje Mirena IUU (uključen uložak) 1.300 kn 1.365 kn
14  Postavljanje IUU 300 kn 315 kn
15  Rana amniocenteza (zahvat) 1.400 kn 1.470 kn
16  Fetalna ehokardiografija (CTG) 100 kn 105 kn
17  Amnioskopija (ASC) 100 kn 105 kn
18  Kolposkopija 500 kn 525 kn
19  Biopsija cerviksa  (PHD s uputnicom) 500 kn 525 kn
20  Mali kirurški zahvat 300 kn 315 kn
21  Prošireni kirurški zahvat 600 kn 630 kn
22  LETZ 1500 kn 1575 kn
23  Krioterapija / Elektrokauterizacija 400 kn 420 kn
24  Histoaspiracija 500 kn 252 kn
25  HSG 1200 kn 1260 kn
26  Kombinirani test rizika kromosomopatija 600 kn 630 kn
27  Harmony test probira 3900 kn 4095 kn
28  NIFTY 4500 kn 4725 kn
29  Dijagnostička ili terapijska kiretaža 1500 kn 1575 kn
30  Dijagnostička histeroskopija 4 mm 2000 kn 2100 kn
31  Operacijska histeroskopija 8 mm 4000 kn 4200 kn
32  Operacijska korekcija malih usana – labija 3.500 kn 3.675 kn
33  UZV dojke 300 kn 315 kn
34  Punkcija dojke 500 kn 525 kn

Cjenik se primjenjuje od 01.02.2015.g.