Cjenik za neplodnost i vrste plaćanja

Ugovorne zdravstvene osiguravajuće kuće:

U našoj ustanovi osim plaćanja u gotovini, uplatu možete izvršiti i sa kreditnim odnosno debitnim karticama

(Amex, Mastercard, Visa, Visa electron, JCB, Diners, Maestro).

Broj Vrsta usluge Gotovina Kartice
1  Ekspertiza dosadašnje dokumentacije i liječenja 300 kn 315 kn
2  Spermiogram 400 kn 420 kn
3  Inseminacija obrađenim sjemenom (AIH) 1200 kn 1260 kn
4  IVF – prirodni ciklus 4000 kn 4200 kn
5  IVF + ICSI/PICSI – prirodni ciklus 5000 kn 5250 kn
6  IVF-stimulirani ciklus (bez lijekova) sa kriopohranom 3 god. 9000 kn 9450 kn
7  IVF+ICSI/PICSI stimul.ciklus (bez lijekova) sa kriopohranom 3 god. 10000 kn 10500 kn
8  IVF+ICSI/PICSI (TESA) (bez lijekova) sa kriopohranom 3 god. 11000 kn 11550 kn
9  PICSI 1000 kn 1050 kn
10  Magnetska separacija spermija (MACS) 700 kn 735 kn
11  MAR test 100 kn 105 kn
12  Kriotransfer embrija (FET) 3000 kn 3150 kn
13  Sekundarni IVF (odmrzavanje i oplodnja jajnih stanica) 4000 kn 4200 kn
14  Punkcija i pretraga punktata testisa (TESA) 1000 kn 1050 kn
15  Biopsija testisa sa obradom uzorka (TESE) 2000 kn 2100 kn
16  Kriopohrana sjemena (do 6 mjeseci) 600 kn 630 kn
17  Kriopohrana sjemena (do 6 godina) 5000 kn 5250 kn
18  Kripohrana embrija ili jajnih stanica – godišnje 1000 kn 1050 kn
19  Postkoitalni test (PCT) 200 kn 210 kn
20  Kultura i embriotransfer blastociste 1000 kn 1050 kn
21  Neuspjeli pokušaj postupka Trošak Trošak
22  Folikulometrija 100 kn 105 kn
23  Intravenska sedacija prilikom punkcije folikula 2000 kn 2100 kn
24  Prijenos embrija ili spolnih stanica iz druge ustanove 2000 kn 2100 kn
25  Najam kontejnera za prijenos 500 kn 525 kn
26  Spermiogram+DNA fragmentacija 1100 kn 1155 kn
27  Spermiogram + HBA test 800 kn 840 kn
28  Spermiogram + DNA frag + HBA test 1400 kn 1470 kn
29  Embryogen© medij   1000 1000 kn 1050 kn

Cjenik se primjenjuje od 01.05.2016.g.