Poliklinika Šparac

Upoznajte naš medicinski tim

Doc.dr.sc. Marijan Tandara, mag.med.biokem.

Sa svojim dvadesetogodišnjim radom na području embriologije i andrologije spada u iskusnije kliničke embriologe u Hrvatskoj.

Završio više domaćih i međunarodnih posljediplomskih tečajeva iz područja humane reprodukcije, andrologije i embriologije.

Bio je predavač i aktivni sudionik na više međunarodnih kongresa iz istog područja.

Autor je nekoliko poglavlja u knjigama i više međunarodno priznatih i citiranih radova iz polja humane reprodukcije.

Kontakt informacije

Rođen je 12. travnja 1970. godine u Lumbardi. Osnovnu školu završava u Sinju, a srednju školu u Splitu.

1994. g. diplomirao je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu, smjer medicinska biokemija, na temu „Učinak različitih metoda zamrzavanja na osobine sjemena čovjeka“ područje andrologija.

Od 1995. g. radi na Medicinskom fakultetu i na Klinici za ženske bolesti i porode, IVF laboratorij, u Zagrebu (Petrova), gdje stječe znanje o humanoj reprodukciji učeći od najboljih.

Magistrirao je 1999g. na temu „Biokemijska analiza sjemene tekućine u usporedbi s uspješnosti izvantjelesne oplodnje“ .

Na poziv dr. Ivana Vlastelića, šefa Odjela za humanu reprodukciju, i prof.dr.sc. Ljiljane Randić, 2001. – 2002. g. učestvovao je u postavljanju IVF laboratorija u KBC-u Rijeka, Klinika za ženske bolesti i porode.

Doktorirao je na temu „Metabolizam glukoze i morfološka građa predimplantacijskih zametaka čovjeka“ u Zagrebu, 2004.g.

2008.g. prelazi u KBC Split.
U toj ustanovi pokreće i organizira rad IVF laboratorija. Uvodi postupke MPO, ICSI, PICSI, TESA, zamrzavanje i odmrzavanje gameta i zametaka te uvodi nove androloške pretrage – DNA fragmentacija i HBA test za procjenu muške plodnosti. Iz tog je područja napisao nekoliko stručnih i znanstvenih radova te održao mnoga predavanja na međunarodnim i domaćim skupovima.

Od dolaska u KBC Split sudjeluje u nastavi na Medicinskom fakultetu gdje je 2015. g. izabran u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, grana Citologija, histologija i embriologija na Katedri za ginekologiju i porodništvo, Medicinski fakultet, Split.

2016. g. pridružuje se Poliklinici „Šparac“.

Dogovorite termin

U našoj Ustanovi možete napraviti on-line rezervaciju za željeni termin svog pregleda.
Tijekom istog radnog dana ćemo Vam termin potvrditi telefonski ili on-line putem.