HBA test

 ovo je test za kvalitativno određivanje zrelost spermija u svježem uzorku. Test se temelji na sposobnosti vezivanja zrelih spermija za hijaluronan, spoj kojeg u visokoj koncentraciji nalazimo u cumulusu oophorusu, skupini stanica i međustanične tvari koja okružuje jajnu stanicu.

Test se temelji na vezivanju glava pokretnih spermija na hijaluronom obrađeno stakalce  te se izračunava udio vezanih spermija. Granična vrijednost je prema uputama proizvođača ≥ 80%.

Spermiji koji se vezu za hijaluronan imaju specifične receptore za ovu molekulu koje ne nalazimo na nezrelim spermijima. Osim toga utvrđeno je da takvi spermiji imaju bolju morfologiju i 4-6 puta manje kromosomskih aneuploidija u usporedbi sa nevezanim spermijima. Istraživanja su pokazala da je vrijednost HBA testa ispod 60% indikacija za PICSI, postupak koji kombiniramo s ICSI-jem.

 

PRIRUČNIK ZA PACIJENTE
CJENIK NEPLODNOST
PITAJTE LIJEČNIKA