Hormonski profil

Određivanje hormonskog profila je slijedeća bitna odrednica u procesu dijagnostike i liječenja neplodnosti

Priručnik za pacijente

Informacije o tijeku postupka

Pogledajte cijenik usluga

Pitajte liječnika

Informirajte se putem formulara

Osnovni parametri koji se određuju su FSH (folikul stimulirajući hormon), LH (luteinizirajući hormon), E2 (estradiol), Prolaktin (Prl), T (testosteron), TSH (tiroidni stimulirajući hormon), te u svrhu analize potencijala jajnika AMH (antimullerov hormon).

Ovisno o rezultatima ovog osnovnog seta pretraga, te rezultatima ostalih pretraga  i simptoma (npr. UZV nalaz, klinički aspekt pacijentice, poremećaj ciklusa,…), eventualno se produbljuje daljnja obrada sa proširivanjem lepeze hormona.

Uloga AMH u određivanju rezerve jajnika zajedno sa brojem antralnih folikula ( AFC), ima krucijalnu ulogu u planiranju tipa i doze stimulacije. Pokazalo se da razina AMH dobro korelira sa brojem oocita koji možemo očekivati tijekom postupka, te ako taj podatak uskladimo sa dobi pacijentice  (koja direktno utječe na kvalitetu dobivenih oocita), sa poprilično velikom preciznošću možemo procijeniti izglede za uspjeh postupka.