IVF/ICSI/PICSI

Postupci medicinski pomognute oplodnje

Priručnik za pacijente

Informacije o tijeku postupka

Pogledajte cijenik usluga

Pitajte liječnika

Informirajte se putem formulara

Pacijenti koji ulaze u postupak liječenja neplodnosti moraju biti informirani o postupcima medicinski pomognute oplodnje, te o mogućem ishodu zahvata.

Učinkovito liječenje ženske neplodnosti jest IVF, a metoda koja se razvila za liječenje teških oblika muške neplodnosti jest ICSI.

Tehnološkim su se napretkom uz IVF i ICSI, razvile dodatne kliničke i embriološke metode koje poboljšavaju rezultate, te umanjuju ili isključuju rizike.

Razvojem molekularne dijagnostike i testova procjene kvalitetnih spermija i zametaka, razvili su se i načini izolacije kvalitetnijih spermija za postupak IVF-a i ICSI-a, te mediji za kvalitetniji razvoj zametaka i blastocisti.

MACS (Magnetic activated cell sorting), efektivna je metoda selekcije najfunkcionalnijih spermija i na taj način se poboljšavaju šanse za trudnoću.

 Genetski integritet spermija je neophodan za normalan razvoj embrija. MACS  selektivno otklanja neispravne, iako naizgled morfološki uredne spermije. Postupak počinje sa magnetskim obilježavanjem neželjenih spermija koji se selektivno zadržavaju kroz kolonu razdvajanja. Netaknuti živi spermiji, bez DNK fragmentacije, prolaze kroz kolonu i prikupljaju se za kasniju upotrebu (IVF ili ICSI).

PICSI (Physiological ICSI) je postupak koji se sprovodi u slučajevima većeg stupnja DNA fragmentacije. PICSI postupak se temelji na probiru spermija s obzirom na njihovu sposobnost vezanja na hijaluronan. Samo zreli spemiji koji su iskazali specifične receptore za vezanje na hijaluronan na membrani, mogu se vezati i oploditi jajnu stanicu. Selekcijom spermija vezanjem na hijaluronan omogućava odabir pojedinačnih zrelih spermija s niskom razinom kromosomalnih aneuploidija.

EmbryoGen® je novi medij za kultiviranje embrija, koji pridonosi njegovom razvoju. Sadrži rekombinantni humani GM-CSF citokin. To je jedan od citokina koji ima ključnu ulogu u razvoju predimplantacijskog embrija. Pokazalo se da dodatak GM-CSF u medij za kultiviranje embrija dvostruko povećava uspješnost do stadija blastociste.

Preporučljiv je u slučajevima:

  •  izostanak implantacije
  •  neobjašnjena neplodnost
  •  rani pobačaji

U najtvrdokornijim i najtežim slučajevima neplodnosti, gdje ostale metode nisu pogodne ili nisu  rezultirale željenom  trudnoćom, pribjegava se jednoj od metoda izvantjelesne oplodnje (eng. in vitro fertilization- IVF).