U sklopu Poliklinike Šparac možete obaviti i razne male ginekološke zahvate

Mali zahvati:

  • biopsije
  • operacija upaljene Bartolinijeve žlijezde (incizija, marsupijalizacija)
  • ekstrakcija uraslog intrautering uloška
  • odstranjenje polipa vrata maternice
  • korekcijski zahvati labija
  • frakcionirane kiretaže
  • dovršenja retiniranih, inkompletnih pobačaja