Prema najnovijim naputcima Europske medicinske agencije (EMA), novo 9-valentno cjepivo Gardasil 9 je spremno za uvođenje u dnevnu uporabu, odnosno navedena agencija ga preporuča kao poželjni tip zaštite od humanog papilom virusa (HPV).

Dosadašnje cjepivo je pružalo zaštitu protiv četri najčešća virusna podtipa (6, 11, 16, 18), te se dokazalo kao vrlo vrijedno oružje u bitci sa infekcijom koja je danas poprimila pandemijske razmjere.
Tipovi 16 i 18 spadaju u skupinu virusa visokog rizika koja ne daje vanjske manifestacije, dok su 6 i 11 najčešći podtipovi odgovorni za pojavu spolnih bradavica – kondiloma, a spadaju u skupinu niskog rizika.
Novo cjepivo će osim već navedena četri tipa, pružati zaštitu i od pet novih podtipova; 31, 33, 45, 52 i 58. Naime ovi podtipovi se izoliraju kod 20% detektiranih slučajeva raka vrata maternice pa samim time spadaju u važne uzročnike ove zloćudne bolesti. Osim raka vrata maternice, ovi novouključeni podtipovi izazivaju i promjene različitog stupnja težine i na stanicama tkiva vulve, vagine i anusa.
Preporučena dob za procijepljivanje populcije je između 9. i 26. godine života, odnosno preciznije rečeno, uputno je provesti cijepljenje prije stupanja u spolni život.
Europska medicinska agencija je svoju prepruku utemeljila na četri provedene studije koje su dokazale učinkovitost novog Gardasila 9 prema novouključenim podtipovima virusa (31,33,45,52 i 58), uz provjeru održanja stupnja zaštite prema već postojeća četri “stara” podtipa (6,11,16,18). Ukupno je proanalizirano oko 23 000 ispitanica koje su sudjelovale u ukupno sedam kliničkih studija.
Prema rezultatima jedne od studija, stupanj zašite Gardasila 9 dosiže 97% sigurnosti u prevenciji raka vulve, vagine i vrata maternice uzrokovanog s navedenih pet podtipova, dok se stupanj zaštite protiv prethodno postojeća četri podtipa ne mijenja u odnosu na “stari” Gardasil.
Od neželjenih nuspojava, uglavnom su navedene bolnosti na mjestu injiciranja, lokalno crvenilo i oteklina oko uboda, te glavobolje.