U želji da našim pacijenticama omogućimo najmoderniju dijagnostiku, u svakodnevnu praksu Poliklinike smo uključili još jedan neinvazivni test prenatalne dijagnistike (NIPT).

Panorama test kaotest nove generacije NIPT-ova se odlikuje mogućnošću razlikovanja majčine i fetalne DNA, temogućnošću razlikovanja spolova kod blizanačkih trudnoća.
U dosadašnjim testovima prisusutvo y kromosoma u rezultatima je značilo da je barem jedan od plodova muškog spola, ali se nije moglo odrediti da li je riječ samo o jednom muškom fetusu ili su pak oba ploda muškog spola.
Panorama sa svojim detekcijskim mogućnostima ovdje radi iskorak i omogućuje precizno određivanje spolova. Zahvaljujući gore navedenim karakteristikama, Panorama test kao NIPT najnovije generacije podiže razinu osjetljivosti u odnosu na testove prve generacije, odnosno omogućava održavanje visokokvalitetnih rezultata i kod nižih vrijednosti detektirane fetalne frakcije.

Zbog svega navedenog, test smo prihvatili u dnevnu praksu, kako bi smo bili u korak s modernom medicinskom tehnologijom, a našim korisnicama nastavili pružati najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu.