Priključenjem dr. Nera Marinovića našem timu, proširili smo i upotpunili skrb o zdravlju žene i na nadzor dojke. Osim ultrazvučne dijagnostike, u slučaju potrebe izvode se i punkcije nađenih promjena zbog citološke dijagnostike.
Analiza dobivenog punktata se radi u suradnom laboratoriju Klinike za citologiju – KBC Rijeka, koji spada u jedne od vodećih ustanova za citološku analizu u Republici Hrvatskoj.