Sr. Marija Žuro poliklinika Šparac Split

Sr. Marija Žuro

Sestra Žuro u kontaktu sa pacijentima plijeni svojom neposrednošu i mladenačkom toplinom, a ujedno se ističe stručnošću i medicinskim znanjem koje je stekla dosadašnjim školovanjem i radnim iskustvom. Udana je i majka je dvoje malodobne djece.

Rođena 07.svibnja 1984.godine u Metkoviću, Republika Hrvatska.

Srednju medicinsku školu završava 2002. godine u Dubrovniku, te položila pripravnički staž i državni ispit u Splitu.

Od 2005.godine zaposlena u Domu za starije i nemoćne Auxilium u Splitu.

2006.g. godinu dana radi u statusu medicinskog tehničara pri privatnoj stomatološkoj ordinaciju.

Od 2007. do 2009 g., zaposlenica je na Odjelu neurokirurgije, jedinici intezivnog liječenja, pri KBC-U Split.

Od 2011 do 2014 g. pohađa sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva pri Sveučilištu u Splitu, te je po završetku, dana 26.rujna 2014. godine stekla akademski naziv Sveučilišna prvostupnica sestrinstva.

Sr. Marija Žuro

Sestra
Sestra

Kontakt informacije

Tel: +385 21 388 750
Faks: +385 21 388 751

Email:
marija.zuro@poliklinika-sparac.hr

Web:
poliklinika-sparac.hr