Priključenjem dr. Željke Blaževac – Vlainić našem timu, proširili smo djelatnost i na postupke akupunkture. Na taj način smo u mogućnosti ponuditi vam komplementarne metode liječenja klasične i medicine istoka.

Osnovna ideja medicinske akupunkture je integracija sa zapadnom medicinom kako bi pacijent tijekom liječenja dobio „najbolje od oba svijeta”.
Kao komplementarna metoda liječenja, akupunktura može imati pozitivni utjecaj na žensko zdravlje i plodnost pomoću nekoliko mogućih mehanizama:

  1. Modulacija neuroendokrinoloških faktora utjecajem na osovinu HIPOTALAMUS-HIPOFIZA-OVARIJ
  2. Poboljšava prokrvljenost maternice i jajnika
  3. Redukcija stresa, anksioznosti i depresije (poznato je da ta stanja negativno koreliraju s uspjehom IVF postupaka)
  4. Moduliranje razine citokina koji imaju utjecaj na optimalnu pripremu endometrija i implantaciju

Nakon  „evidence based medicine” protokola i obrade, akupunktura se   uklapa u terapijski algoritam  i pomaže u liječenju raznih ženskih tegoba, kao i neplodnosti parova.