Amnioskop (GIMA

Amnioskopija je dijagnostička pretraga koja se u pravilu započinje raditi sa napunjenih 40 tjedana trudnoće, odnosno sa terminom porođaja

Amnioskopija je dijagnostička pretraga koja se u pravilu započinje raditi sa napunjenih 40 tjedana trudnoće, odnosno sa terminom porođaja.
Pretraga se zasniva na pregledu donjeg pola vodenjaka, koji je dostupan, ukoliko je vrat maternice prohodan za barem 10 do 12 mm. Dakle, da bi se pretraga izvršila, vrat maternice mora sazrijeti, odnosno započeti sa „otvaranjem“.

Tehnički gledano, kroz rodnicu i vrat maternice se provuče metalni tubus, odnosno šuplja, tupa konična cijev, koja se prisloni na donji pol vodenjaka, a s druge strane se sa izvorom svijetla posvijetli i tako prikaže boja plodove vode. Naime, sa dostignutom zrelošću fetusa, sa kože djeteta otpada zaštitni masni sloj (verniks), koji onda u obliku krpica pliva u plodovoj vodi, te boji vodu u mliječno-bijelu boju. Glavni cilj ove pretrage je detekcija eventualne fetalne patnje.

 

U situacijama kada fetusu iz bilo koji razloga uvjeti u maternici nisu više optimalni, odnosno posteljica zakazuje sa svojom funkcijom, događa se refleksna reakcija pri kojoj fetus ispušta nešto sadržaja iz debelog crijeva (defekacija mekonija), koji je zelene boje i odmah boja plodovu vodu u žućkastu, zelenkastu li zelenu boju, ovisno o količini i starosti mekonija.

U takvim situacijama se indicira neposredno dovršenje trudnoće.