Čovjek je definiran sa jedinstvenim setom gena, građenih od  segmenata DNA. Geni se međusobno isprepliću i tvore veće strukture, kromosome, koji nas definiraju i kao vrstu i kao pojedinca.

Na žalost u prirodi postoje genetički poremećaji, a uzrokovani su promjenama bilo u DNA (mutacije) ili strukturi, odnosno  broja kromosoma.

Zadatak genetičkih testiranja je da prepoznaju ove promjene, te na taj način pomognu odrediti rizikaza nastanak nekog oblika nasljedne bolesti ili zloćudnog oboljenja. Među napoznatijima genima koji se tetsiraju su BRCA 1 i 2 geni, koji ukoliko su mutirani mogu utjecati na povećanje rizika za rak dojke, i/ili raka  jajnika.  To je samo jedan primjer genskog  testa koje radimo u našoj ustanovi,  a može dati odgovor pacijentu kako se postaviti u budućnosti prema nadzoru svog zdravlja, da bi moguće rizike značajno umanjio ili otklonio u cijelosti.

Svi testovi su podržani sa genetskim savjetovanjem kliničkog genetičara, tako da pacijent dobija pravodoban profesionalan savjet o budućim postupanjima.