MPO

Metode medicinski pomognute oplodnje (MPO) najčešći su i najvažniji način liječenja neplodnosti

Priručnik za pacijente

Informacije o tijeku postupka

Pogledajte cijenik usluga

Pitajte liječnika

Informirajte se putem formulara

Cilj postupaka MPO je postizanje trudnoće. One obuhvaćaju sve metode liječenja u kojima se pomaže postizanje trudnoće kada se nije spontano ostvarila.

Ukratko, metode MPO-a jesu:

1. intrauterina inseminacija (IUI) ili intratubarna inseminacija (ITI)

o   inseminacija sjemenom supruga – AIH (artificial insemination husband)

o   inseminacija sjemenom darovatelja – AID (artificial insemination donor)

2. izvantjelesna oplodnja – in vitro fertilizacija (IVF)

o   homologni i heterologni postupci

3. intracitoplazmatska mikroinjekcija spermija – (ICSI  intracitoplazmatic sperm injection)

o   homologni i heterologni postupci

4. kirurško dobivanje spermija – kod opstruktivne azoospermije

Punkcija testisa i epididimisa te biopsija testisa u svrhu dobivanja spermija

5. zamrzavanje i odmrzavanje gameta i zametaka

  • zamrzavanje spermija
  • zamrzavanje oocita
  • zamrzavanje embrija
  • zamrzavanje blastocisti
  1. pomoć izlijeganju zametaka iz zone pelucide – assisted hatching
  2. posebne tehnologije za odabir kompetentnih gameta ili embrija za liječenje
  3.  in vitromaturacija oocita–dodatno dozrijevanje
  4.  onkofertilitetni postupci – za očuvanje plodnosti oboljelih od raka
  5.  preimplantacijska genetska dijagnostika – PGD