Tempirani odnosi

Tempiranje odnosa kada se procjeni da će nastupiti ovulacija

Priručnik za pacijente

Informacije o tijeku postupka

Pogledajte cijenik usluga

Pitajte liječnika

Informirajte se putem formulara

Slijedeći korak, vrlo često usko vezan sa stimulacijom ovulacije je ultrazvučno nadziranje rasta folikula u kojima se razvijaju oocite, te tempiranje odnosa kada se procjeni da će nastupiti ovulacija.

 

Za što veću preciznost tempiranja ovulacije, najčešće se koristimo preparatima koji poticanjem sazrijevanja – maturacije oocita, točno određuju kada se treba dogoditi ovulacija (cca 36 sati nakon aplikacije lijeka, koji se zbog toga kolokvijalno naziva „štoperica“).