Tempirani odnosi:

Slijedeći korak, vrlo često usko vezan sa stimulacijom ovulacije je ultrazvučno nadziranje rasta folikula u kojima se razvijaju oocite, te tempiranje odnosa kada se procjeni da će nastupiti ovulacija.

Za što veću preciznost tempiranja ovulacije, najčešće se koristimo preparatima koji poticanjem sazrijevanja – maturacije oocita, točno određuju kada se treba dogoditi ovulacija (cca 36 sati nakon aplikacije lijeka, koji se zbog toga kolokvijalno naziva „štoperica“).

Kontakt info

Spinčićeva 2/C – 21000 Split

Tel: +385 21 388 750
Mob: +385 (0) 99 43 56 000
Faks: +385 21 388 751

Email:
info@poliklinika-sparac.hr

Web:
poliklinika-sparac.hr

 

PRIRUČNIK ZA PACIJENTE
CJENIK NEPLODNOST
PITAJTE LIJEČNIKA