Transplantacijom matičnih stanica koštane srži, periferne ili umbilikalne krvi  (iz pupkovine) moguće je liječiti mnoge maligne i nemaligne hematološke bolesti. Ovakva terapija primjenjuje se već 30-tak godina po principu da matične stanice iz koštane srži i pupkovine imaju mogućnost stvaranja svih krvnih stanica (eritrocita, leukocita i trombocita). Osim banaka koštane srži, posljednjih 10-ak godina u svijetu se znatno proširila mreža banaka matičnih stanica koje se dobijaju iz krvi pupkovine.

Zašto su matične stanice iz krvi pupkovine najbolja opcija?

  • Najbogatiji su izvor matičnih stanica u ljudskom tijelu, one su najvitalnije vrste stanica koje je današnjom tehnologijom moguće dobiti
  • Prikupljanje matičnih stanica je najjednostavnije (potpuno bezbolno, neinvazivno i bez ikakvog rizika) prilikom rođenja djeteta, te ne traje duže od 5 minuta
  • kompatibilnost je 100% za bebu “donatora”, a sa velikom vjerojatnošću su  kompatibilne i za ostali dio obitelji – ovo ih čini superiornim u odnosu na bilo koji drugi izvor matičnih stanica

Kako se prikuplja krv iz pupkovine?

Krv se prikuplja nakon nekompliciranog  vaginalnog poroda ili carskogreza. Jednostavan, bezbolan postupak prikupljanja ne škodi djetetu ni majci, a traje svega nekoliko minuta. Ne zahtijeva od ginekologa i primalje promjenu uobičajenog vođenja poroda. Nakon rođenja djeteta i prerezivanja pupkovine , iz dijela pupkovine koje ide prema posteljici se punktira pupčana vena i slobodnim padom u posebne vrećice  sakuplja krv koja dolazi iz posteljice.

Pohrana krvi iz pupkovine

Dvije su osnovne podjele banaka za pohranu krvi iz pupkovine. Postoje javne banke gdje se darovana krv iz pupkovine pohranjuje u javni registar, te tako povećava mogućnost oboljelima da nađu tkivno podudarnog darivatelja i budu liječeni transplantacijom. Javne banke se povezuju u međunarodnu mrežu  koja postaje dostupna bolesnicima širom svijeta, no s druge strane darovatelju krvi se ne može garantirati da će njegov uzorak biti sačuvan za eventualne buduće osobne potrebe. S druge strane su privatne banke koje pohranjuju krv samo za osobne, odnosno obiteljske potrebe, ovisno o odluci davatelja.

Odmah nakon prikupljanja krv pupkovine se prevozi u banku. Najkasnije 48 sati od poroda mora se zamrznuti i čuvati u tekućem dušiku na temperature nižoj od -150 stupnjeva celzija.

Kontraindikacije za prikupljanje krvi

Treba napomenuti da se krv neće moći sakupiti uvijek, odnosno kod svih porođaja. Tako se u situacijama prijevremnog porođaja, znakova infekcije kod majke i/ili djeteta, dugotrajnog curenja pl. vode, znakova fetalne patnje – mekonija, komplikacija općeg zdravstvenog stanja majke ili djeteta, kompliciranog carskog reza, genetske abnormalnosti ploda, uzorak krvi neće moći sakupljati bez obzira na namjenu ili odluku roditelja.

Javna ili privatna banka?

U Hrvatskoj je od 2002.g. aktivna javna banka krvi u okviru „Zaklade Ana Rukavina“.  Krv se uzima isključivo iz nekompliciranih porođaja, a nakon pismenog pristanka majke za darivanje. Bitno je napomenuti da se pohranjuju samo optimalni uzorci krvi, što znači da svi uzorci koji  kvalitetom ne zadovoljavaju najviše standarde bivaju odbačeni u biološki otpad.

Čitavi postupak je potrebno započeti barem nekoliko dana prije porođaja kako bi se dobio Obrazac za pristanak koji se popunjen predaje osoblju rađaonice prilikom hospitalizacije.
Daljnje informacije  i Obrazac se može naručiti na telefon 01/238 87 08, odnosno na stranicama Zaklade:
www.zaklada-ana-rukavina.hr

Po porođaju se sakupljeni materijal pohranjuje i transportira do banke u Zagrebu u organizaciji educiranog osoblja rodilišta.

Ukoliko se krv pohranjuje u privatnu banku, odnosno za osobne potrebe, prethodno je potrebno sklopiti ugovor sa nekom od ustanova koje se baven navedenom djelatnošću.  U tom slučaju pojedinac osobno snosi troškove obrade i pohrane matičnih stanica. Jedna od banaka je KriOvum- europska banka matičnih stanica koja ima 15 godina dugu tradiciju i sljedi najviše međunarodne NETCORD uredbe. Sa više od 16 000 uzoraka, to je najveća banka u Centralnoj Europi, i trenutno vodeća u Europi po omjeru uspješnih transplatacija.
Za više detalja kontakti se nalaze na www.kriovum.hr ili  099/7 942 542.