Operacijski program u Poliklinici smo proširili nabavkom najnovijeg 8 mm histeroskopa marke STORZ. Na taj način smo kompletirali program liječenja patoloških promjena unutrašnjosti maternice, jer uz već postojeći 4 mm histeroskop namijenjen liječenju manjih promjena u materištu, sada možemo sanirati i sve ostale opsežnije patološke promjene (submukozne miome, polipe, septume,…)
Slijedeći najmodernije trendove dnevne kirurgije sa minimalnim operacijskim pristupom, te reginalnim analgezijama i lokalno potenciranim anestezijama, u mogućnosti smo vam ponuditi kompletan program histeroskopskih operacijskih zahvata bez potrebe za općom anestezijom.