S posebnim zadovoljstvom obavještavamo sve naše korisnice da će od 10. listopada 2016.g. cijene neinvazivnog testa probira (NIPT) – Harmony testa biti snižene za preko 20%, odnosno da je nova cijena 3900 kn, umjesto dosadašnjih 4900kn.
Navedeno sniženje je utemeljeno na smanjenju osnovne laboratorijske cijene američkog proizvođača Ariosa diagnostics, a čemu je svakako pridonio razvoj i popularizacija ove metode, odnosno pojava većeg broja laboratorija na međunarodnom znanstvenom tržištu.
Prisutnost konkurencije je značajno snizila cijenu, a svakako je za očekivati i buduće smanjenje cijene, odnosno daljnje poboljšavanje i proširenje dijagnostičkih mogućnosti neinvazivnih testova, koji već danas igraju vrlo značajnu ulogu u perinatalnoj skrbi.